Velkommen til vår hjemmeside!

Sist oppdatert: 31.01.2018

Nettskredder:
Geir Moseng

”Skolen i lokalsamfunnet”

DALSBYGDA SKOLE

”GUTTS”-VERKSTEDET HAR ÅPNET!

I fjor var skolene i Os med på et nasjonalt skoleprosjekt kalt ”GUTTS”. Hovedmålet var å ha et ekstra fokus på å gi elevene en mer praktisk skolehverdag. Dalsbygda skole har tradisjon for nettopp dette, og vi brukte
prosjektet til å sette ”uteskole” mer i system.

I forkant av prosjektet hadde vi en idé om å få til et verksted
i det nye skuret, og nå kunne vi involvere det i ”GUTTS”. Ved hjelp av FAU, midler fra ”GUTTS og andre snille ”sponsorer”,

står nå verkstedet klar til bruk!

Verkstedet vil være åpent hver skolefredag fra 12:30 til 14:30.

Vi tar på oss diverse oppdrag, som f.eks. reparasjon av sykler, sparker
osv. Til våren tilbyr vi også hjulskift på biler + vask.


Billigere verksted finner du ikke! Vi tar kun en symbolsk pris, så
vi har mulighet til å holde verkstedet gående.
Ta kontakt med Ola, Magnus, Kristoffer eller Geir.

Se bilder fra
åpningen av
miljøkiosken
Bilder >>>

9.3.2016

Bilder fra
skoleturen med ”Fæmund II”
Bilder >>>

31.1.2018

Se bilder fra
TV-aksjonen 2017 her på skolen!

Bilder >>>

31.1.2018