Os kommune

Rytrøa 14

2550 Os i Østerdalen

Dalsbygda skole

Langegga 11

2550 Os i Østerdalen

Nettskredder:

Geir Moseng

”Skolen i lokalsamfunnet”

DALSBYGDA SKOLE

JULEGUDSTJENESTE 21. DESEMBER KLOKKA 12:00

Skolen avslutter høstsemesteret med julegudstjeneste i Dalsbygda kirke 21. desember klokka 12.

Gudstjenesten er åpen for alle, og vi håper det er mange som vil være med oss den koselige stunda.

Det blir blandt annet kjente julesanger og elever som bidrar med forskjellige ting - tradisjonen tro.

”HEMBYGDA MI” I LETTERE UTGAVER

I løpet av forrige skoleår samarbeidet skolen med ”Frontal Media” på Røros, og fikk laget en film om Dalsbygda. Prosjektet/filmen fikk navnet ”Hembygda mi”. I tillegg til selve filmen, ble det laget en bakomfilm. Nå har vi fått jobbet fram to mye lettere utgaver av filmene, og publisert de på YouTube.
Linkene dit ligger her.

”FORELDREPULSEN” FLYTTES TIL HJEMMESIDEN

”Foreldrepulsen” er et abonnement skolen betaler for å gi foresatte tilrettelagt og målrettet informasjon. Den har ligget i ”Foresatterommet” i Fronter i mange år, men nå flyttes den hit. Dere finner den bak linken ”Informasjon” øverst på menylinja.

Innholdet oppdateres én gang i uka, og det er veldig god og aktuell informasjon.

"Hembygda mi - bakomfilmen" >>>  "Hembygda mi" >>> 

NY BILDESERIE FRA JULEVERKSTEDET

Det er fast tradisjon å ha juleverksted ved skolen. Vi setter av to halve dager, og deler elevene inn i aldersblanda grupper.

Gruppene roterer fra stasjon til stasjon, og får prøve seg på ulike teknikker og materialer.

Det er ekstra hyggelig at de eldste barna i barnehagen kommer og er med oss disse dagene.

Til bildeserien >>>