Velkommen til vår hjemmeside!

Sist oppdatert: 29.09.2017

Nettskredder:
Geir Moseng

”Skolen i lokalsamfunnet”

DALSBYGDA SKOLE

VI BYGGER RELASJONER!

Dette skoleåret satser vi ekstra på å skape gode relasjoner ved
skolen vår. Det gjelder ikke bare mellom elever, men også
mellom elever og voksne og mellom voksne. Sist, men ikke minst,
gjelder det ut mot bygda. Vi ønsker å knytte til oss så mange
ressurspersoner og -organisasjoner som mulig. Ta kontakt med
oss dersom du tror du har noe å bidra med inn mot skolen.


Dette skoleåret prøver vi å etablere en fast organisering. Det vil si
at 1. og 2. klasse går sammen, 3. og 4. går sammen og 5.-7. går sammen.
Det gir oss gevinster både faglig og sosialt.

Hele skolen på Mobakken i høst.

Se bilder fra
åpningen av
miljøkiosken
Bilder >>>

9.3.2016

Hele skolen var på tur med Fæmund II i høst.

Bilder fra
1. og 2. klasses juletretur.
Aktiviteter >>>

4.1.2017

Se bilder fra 5. og 6. klasses uteskole på Mobakken
i høst.
Bilder >>>

12.9.2016