Os kommune

Rytrøa 14

2550 Os i Østerdalen

Dalsbygda skole

Langegga 11

2550 Os i Østerdalen

Nettskredder:

Geir Moseng

INFORMASJON

”Skolen i lokalsamfunnet”


Skoleruta 2018-2019Foreldreutvalget for grunnopplæringenLes "Foreldrepulsen"Skolefritidsordningen           Siste nytt fra Utdanningsdirektoratet