”Skolen i lokalsamfunnet”

DALSBYGDA SKOLE

Slagordet vårt

Slagordet vårt er ”Skolen i lokalsamfunnet”. Vi bruker nærmiljøet, næringslivet og innbyggerne våre i så mange sammenhenger som mulig. Og vi gir tilbake!
Det området vi liker å skryte litt av oss selv på, og som kanskje særpreger skolen vår mest, er "lek og læring i naturen". Skolens nærområde og naturen rundt oss innbyr til dette, og det gir oss mye.

Samarbeidet er solid befestet i skolens virksomhetsplan, og her er noe av innholdet:
DALSBYGDA JAKTLAG :

Skolen har i flere år hatt et godt samarbeid med jaktlaget i bygda. Pr. i dag har vi et samarbeid i forbindelse med reinsjakt. Jaktlaget støtter skolen økonomisk.

RESSURSPERSONER :

Skolen har i flere år hatt et godt samarbeid med forskjellige ressurspersoner i bygda.

BYGDAKVINNELAG :

Bygdekvinnelaget har vi et veldig godt samarbeid med. De stiller opp på det meste vi søker råd om. De steller i stand et ”godt frokostbord ” til oss hver høst i forbindelse med matpakkeuka.

UNGDOMSLAGET :

Ungdomslaget er til hjelp ved teateroppsettinger vi har her ved skolen. De styrer lyd og lys.

BONDEORGANISASJONENE :

De stiller opp med råd og veiledning etter de behov vi har, ellers støtter de skolen økonomisk.

UTMARKSLAGENE :

Vi har vært med på å rydde gamle stier og veier. Vi har hatt et stort
restaureringsprosjekt på Nirsenget.

Sist oppdatert: 29.09.2017

Nettskredder:
Geir Moseng

Her er vi ved minnestøtten over de som ryddet Ratvollen.

 Dyktige guider hadde mye å fortelle om Johan Falkberget.