”Skolen i lokalsamfunnet”

DALSBYGDA SKOLE

”Vurdering for læring”

Det er et stort fokus på vurderingsformer i norsk skole nå,og begreper som ”underveisvurdering”, ”egenvurdering” og ”hverandrevurdering” er eksempler på vurderingsformer som nå er en del av hverdagen.


”Utvikler’n”

”Utvikler’n” har vært vårt eget verktøy i forbindelse med noe av vurderingsarbeidet. Den brukes først og fremst i forbindelse med de lovpålagte utviklingssamtalene vi har, og skal utvikles videre ifm. satsingen på vurdering.

”Utvikler’ns” historie begynner å bli noen år, og har sitt utspring i ”Planboka”. ”Planboka” er kanskje det beste vurderingsverktøyet som er laget for bruk i skolen, men det krever mye. Dalsbygda skole brukte ”Planboka” i noen år på begynnelsen av 2000-tallet. Etter hvert tilpasset vi den til vår undervisning og ga den navnet ”Planlegger’n”.
Senere ble den grunnlaget for vårt eget vurderingsverktøy, og da fikk det
navnet som de fleste i Dalsbygda kjenner godt til nå.

Sist oppdatert: 29.09.2017

Nettskredder:
Geir Moseng

 3. og 4. Klasse tegner bygninger i Dalsbygda sentrum.

 Bildet på forsiden av ”Utvikler’n” symboliserer
hvordan Dalsbygda skole skal utvikle elevene fra å være
”larver” til å bli flotte ”sommerfugler” - som tør å fly litt ”utenfor ramma”.