”Skolen i lokalsamfunnet”

DALSBYGDA SKOLE

Råd og utvalg

Sist oppdatert: 29.09.2017

Nettskredder:
Geir Moseng

Elevrådet 2016/2017.

ELEVRÅDET

FORELDRENES ARBEIDSUTVALG

SAMARBEIDSUTVALGET

SKOLEMILJØUTVALG

KLASSEKONTAKTER