”Skolen i lokalsamfunnet”

DALSBYGDA SKOLE

Råd og utvalg

Sist oppdatert: 08.12.2017

Nettskredder:
Geir Moseng

Elevrådet 2017/2018.

ELEVRÅDET

FORELDRENES ARBEIDSUTVALG

SAMARBEIDSUTVALGET

SKOLEMILJØUTVALG

KLASSEKONTAKTER