Os kommune

Rytrøa 14

2550 Os i Østerdalen

Dalsbygda skole

Langegga 11

2550 Os i Østerdalen

Nettskredder:

Geir Moseng

SFO

”Skolen i lokalsamfunnet”

SKOLEFRITIDSORDNINGEN

Skolefritidsordningen (SFO) skal være et trygt omsorgs-, leke-, og aktivitetstilbud til elever på småtrinnet. På SFO skal det tas hensyn til barnas individuelle behov. Lek ute for mye organisering fra de voksne skal ha en bred plass.


Vi har vennskap og lesing som tema gjennom hele året. Alle skal få være med på lek og aktiviteter, og vi skal lære å oss å ta hensyn til hverandre.


Åpningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: 7:15-8:45 og 14:30-16:30.
Onsdag: 7:15-13:00.


Ansatte

Kari Galåen (leder), Mari Kvernbekkeng, Johanna Emanuelsen og Dan Folde.


Siste info som er sendt ut

Fredag 30. november er det elevfri ved skolen, og da er SFO stengt.
Siste dag før jul er fredag 21. desember.

Ellers vil vi minne på at vi vil ha en bilfri skoleplass i skole- og SFO-tiden.

Hilsen oss på SFO.


BETALINGSSATSER PR. MÅNED

Mer enn 15 timer pr. uke: Kr. 2.270,-
6-14 timer pr. uke: Kr. 1.740,-
Mat/grøt pr. måned: Kr. 50,-

Søskenmoderasjon
25% for barn 2.
50% for barn 3.