Os kommune

Rytrøa 14

2550 Os i Østerdalen

Dalsbygda skole

Langegga 11

2550 Os i Østerdalen

Nettskredder:

Geir Moseng

SFO

”Skolen i lokalsamfunnet”

SKOLEFRITIDSORDNINGEN

Skolefritidsordningen (SFO) skal være et trygt omsorgs-, leke-, og aktivitetstilbud til elever på småtrinnet. På SFO skal det tas hensyn til barnas individuelle behov. Lek ute for mye organisering fra de voksne skal ha en bred plass.


Vi har vennskap og lesing som tema gjennom hele året. Alle skal få være med på lek og aktiviteter, og vi skal lære å oss å ta hensyn til hverandre.


Åpningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: 7:15-8:45 og 14:30-16:30.
Onsdag: 7:15-13:00.


Ansatte

Kari Galåen (leder), Mari Kvernbekkeng, Johanna Emanuelsen og Dan Folde.


Siste info som er sendt ut

Torsdag 20. desember serverer vi saft og pepperkaker i gapahuken ved henting.
Vi avslutter til vanlig tid.

God Jul!

Hilsen Kari.


BETALINGSSATSER PR. MÅNED

Mer enn 15 timer pr. uke: Kr. 2.270,-
6-14 timer pr. uke: Kr. 1.740,-
Mat/grøt pr. måned: Kr. 50,-

Søskenmoderasjon
25% for barn 2.
50% for barn 3.