Os kommune

Rytrøa 14

2550 Os i Østerdalen

Dalsbygda skole

Langegga 11

2550 Os i Østerdalen

Nettskredder:

Geir Moseng

”Skolen i lokalsamfunnet”

DALSBYGDA SKOLE

VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET

2020/2021!
I løpet av sommeren er det innført «trafikklys» for å vise hvilke smitteverntiltak som gjelder for skolene på de ulike nivåene. Skoleåret starter opp på gult lys, og her kan dere klikke dere inn på Utdanningsdirektoratets nettsider og lese mer om hva det betyr for skolen:


Informasjon til foreldre om skolehverdagen >>>


Veileder om smittevern for skoletrinn 1.–7. trinn
under covid-19 utbruddet 2020 >>>


SFO HAR FÅTT

EGEN MOBILTELEFON!

966 26 026