Os kommune

Rytrøa 14

2550 Os i Østerdalen

Dalsbygda skole

Langegga 11

2550 Os i Østerdalen

Nettskredder:

Geir Moseng

”Skolen i lokalsamfunnet”

DALSBYGDA SKOLE

SISTE RUNDE MED KARTLEGGINGSUNDERSØKELSE

I FORBINDELSE MED ”KULTUR FOR LÆRING”Veiledning og påloggingsinformasjon til kartleggingsundersøklesen ”T3” er sendt ut. Elevene gjennomfører denne på skolen. Foresatte kan kontakte skolen dersom de trenger datautstyr og/eller hjelp til gjennomføringen.


NB! Frist for gjennomføring er utsatt til
tirsdag 15. desember!


For å få et godt grunnlag for utviklingsarbeidet ved skolen, er det viktig at så mange som mulig gjennomfører undersøkelsen.
Forrige runde (”T2”) hadde vi 100% oppslutning på 👍

”Utvikler’n”
blir digitalisert!

Les mer >>>