Os kommune

Rytrøa 14

2550 Os i Østerdalen

Dalsbygda skole

Langegga 11

2550 Os i Østerdalen

Nettskredder:

Geir Moseng

”Skolen i lokalsamfunnet”

DALSBYGDA SKOLE

VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2022/2023!


Dette blir et spennende skoleår på mange måter, og nå passerer vi 30-tallet
i antall elever igjen 😊Vi fikk lagt inn noe planlegging for dette skoleåret
før ferien, og under her kan du lese om noe av det.


Vi fortsetter arbeidet med skolemiljøet, aldersblanding og praktisk tilnærming til ny kunnskap på onsdager, men nå endrer vi utgangspunktet fra å være fagdager til å bli temadager. Dette for å kunne legge inn mer
tverrfaglighet og dybdelæring.


I år skal vi ha et ekstra fokus på lesing, og spesielt lesegleden.
Det er veldig mange positive aspekter ved det, og vi ser bla. at skolens resultater på de nasjonale prøvene kan bedres dersom elevenes leseferdigheter blir bedre.


Nærmiljø-pedagogikken er viktig for oss, og vi vil samarbeide med bygda i flere sammenhenger. Denne høsten skal vi bla. avslutte prosjektet ”Villreinfjellet som verdiskaper”, der vi rydder og legger til rette for en
natur-/kultursti fra Fosskleva til Fossgruva.


Lærere og assistenter er på jobb fra tirsdag 9. august.
Ta gjerne kontakt med oss dersom du lurer på noe, eller har
en idé som vi kan bruke i skolesammenheng 👍


Skolestart høsten 2022

Mandag 15. august

1. klasse: kl. 9:00

         2.-7. klasse: kl. 8:45