Os kommune

Rytrøa 14

2550 Os i Østerdalen

Dalsbygda skole

Langegga 11

2550 Os i Østerdalen

Nettskredder:

Geir Moseng

INFORMASJON

”Skolen i lokalsamfunnet”


Skoleruta 2022-2023Foreldreutvalget for grunnopplæringen"Bedre Tverrfaglig Innsats" (BTI)SkolefritidsordningenSiste nytt fra Utdanningsdirektoratet           Litt informasjon rundt smittevern i skolen


>>>  >>>  >>>  >>>  >>>  >>>