Os kommune

Rytrøa 14

2550 Os i Østerdalen

Dalsbygda skole

Langegga 11

2550 Os i Østerdalen

Nettskredder:

Geir Moseng

INFORMASJON

”Skolen i lokalsamfunnet”


Skoleruta 2020-2021Foreldreutvalget for grunnopplæringenLes "Foreldrepulsen"SkolefritidsordningenSiste nytt fra Utdanningsdirektoratet           Litt informasjon rundt smittevern i skolenSkoleruta 2021-2022


>>>  >>>  >>>  >>>  >>>  >>>  >>>