Os kommune

Rytrøa 14

2550 Os i Østerdalen

Dalsbygda skole

Langegga 11

2550 Os i Østerdalen

Nettskredder:

Geir Moseng

VURDERING FOR LÆRING


”Utvikler’n” blir digital

”Utvikler’n” er vårt eget verktøy i forbindelse med noe av vurderingsarbeidet. Den brukes først og fremst i forbindelse med de lovpålagte utviklingssamtalene, og skal utvikles videre ifm. satsingen på vurdering.

”Utvikler’ns” historie hadde sin start på begynnelsen av 2000-tallet, og har blitt et velkjent navn blant elever og foresatte i bygda. Navnet vil vi nok ha med oss en stund enda, men for å spare miljøet, lette lærernes arbeid og få en god arkivløsning, blir vurderingsarbeidet digitalisert. Nærmere bestemt flyttes det inn i foresatteportalen under ”Visma Flyt Skole”, som kalles ”Hjemmeweb”.


Adressen til ”Hjemmeweb” er >>> https://skole.visma.com/os-hedmark

Der må foresatte logge inn via ID-porten.


Her er veiledning for foresatte i bruken av ”Hjemmeweb” >>>

 Bildet på forsiden av ”Utvikler’n” symboliserer
hvordan Dalsbygda skole skal utvikle elevene fra å være
”larver” til å bli flotte ”sommerfugler” - som tør å fly litt ”utenfor ramma”.

”UTVIKLER’N”

”Skolen i lokalsamfunnet”