Os kommune

Rytrøa 14

2550 Os i Østerdalen

Dalsbygda skole

Langegga 11

2550 Os i Østerdalen

Nettskredder:

Geir Moseng

VURDERING FOR LÆRING

Det er et stort fokus på vurderingsformer i norsk skole, og begreper som ”underveisvurdering”, ”egenvurdering” og ”hverandrevurdering” er eksempler på vurderingsformer som nå er en del av hverdagen.”Utvikler’n”

”Utvikler’n” er vårt eget verktøy i forbindelse med noe av vurderingsarbeidet. Den brukes først og fremst i forbindelse med de lovpålagte utviklingssamtalene vi har, og skal utvikles videre ifm. satsingen på vurdering.

”Utvikler’ns” historie begynner å bli noen år, og har sitt utspring i ”Planboka”. ”Planboka” er kanskje det beste vurderingsverktøyet som er laget for bruk i skolen, men det krever mye. Dalsbygda skole brukte ”Planboka” i noen år på begynnelsen av 2000-tallet. Etter hvert tilpasset vi den til vår undervisning og ga den navnet ”Planlegger’n”.
Senere ble den grunnlaget for vårt eget vurderingsverktøy, og da fikk det
navnet som de fleste i Dalsbygda kjenner godt til nå.

 Bildet på forsiden av ”Utvikler’n” symboliserer
hvordan Dalsbygda skole skal utvikle elevene fra å være
”larver” til å bli flotte ”sommerfugler” - som tør å fly litt ”utenfor ramma”.

”UTVIKLER’N”

”Skolen i lokalsamfunnet”