Os kommune

Rytrøa 14

2550 Os i Østerdalen

Dalsbygda skole

Langegga 11

2550 Os i Østerdalen

Nettskredder:

Geir Moseng

ELEVRÅDET

FORELDRENES ARBEIDSUTVALG

SAMARBEIDSUTVALGET

SKOLEMILJØUTVALG

KLASSEKONTAKTER

RÅD OG UTVALG

”Skolen i lokalsamfunnet”